fbpx
 
 

Trước khi đắc đạo, ngài làm gì?

Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo

Trước khi đắc đạo, ngài làm gì?

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, ngài làm gì?〞
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; Đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.

Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo

Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đắc Đạo

Tâm tĩnh lặng, thì đời mới bình yên …

— st —

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *