tidio

Canva

Đăng ký tài khoản Canva Pro theo mail chính chủ của bạn, được sử dụng mọi tính năng của bản Pro.
Giá: 120k/năm.
Thông tin chi tiết + link đăng ký ở đây: https://chandat.net/cv

ChatGPT

Chi phí đăng ký ChatGPT theo email chính chủ là 90k/tài khoản.
Đăng ký 1 lần, ko cần gia hạn hàng tháng, ko cần fake IP để sử dụng.
Form đăng ký ở đây: https://chandat.net/gpt
(có thông tin ChatGPT Plus luôn)

GPT

Chi phí đăng ký ChatGPT theo email chính chủ là 90k/tài khoản.
Đăng ký 1 lần, ko cần gia hạn hàng tháng, ko cần fake IP để sử dụng.
Form đăng ký ở đây: https://chandat.net/gpt
(có thông tin ChatGPT Plus luôn)

Chuyển khoản

Thông tin thanh toán:

MoMo: 0935658663 – Trần Trọng Cử
Vietcombank: 0441003808551 – Tran Trong Cu
Nội dung chuyển khoản: Tên – Gói Dịch Vụ. Vd: Nguyễn Văn A – ChatGPT

Chuyển khoản

Thông tin thanh toán:

MoMo: 0935658663 – Trần Trọng Cử
Vietcombank: 0441003808551 – Tran Trong Cu
Nội dung chuyển khoản: Tên – Gói Dịch Vụ. Vd: Nguyễn Văn A – ChatGPT

Claude

Chi phí đăng ký Claude theo email chính chủ là 80k/tài khoản.
Đăng ký 1 lần, ko cần gia hạn hàng tháng, ko cần fake IP để sử dụng.
Điền form đăng ký ở đây: https://chandat.net/cl

MidJourney

Mình đang share tài khoản MidJourney dùng chung, gói Pro $60, tạo ảnh không giới hạn.
Giá: 270k/người/tháng
Thông tin chi tiết + video hướng dẫn + link đăng ký: https://chandat.net/mj

MJ

Mình đang share tài khoản MidJourney dùng chung, gói Pro $60, tạo ảnh không giới hạn.
Giá: 270k/người/tháng
Thông tin chi tiết + video hướng dẫn + link đăng ký: https://chandat.net/mj

Youtube

Tài khoản Youtube Premium chính chủ theo email của bạn, xem YT không quảng cáo, phát nhạc khi tắt màn hình, tải video xem offline, đăng nhập trên nhiều thiết bị.
Giá: 350k/năm
Link đăng ký: https://chandat.net/yt

Microsoft Office 365

Tài khoản Microsoft Office 365 chính chủ theo email của bạn, đăng nhập được trên 5 thiết bị, có 1TB lưu trữ OneDrive.
Giá: 250k/năm
Link đăng ký: https://chandat.net/365