Tag Archives: tricker

“Hacker” đánh sập Facebook cá nhân bằng… giấy chứng tử

"Hacker" đánh sập Facebook cá nhân bằng... giấy chứng tử

Cộng đồng tricker Facebook đang cung cấp một gói dịch vụ đánh sập tài khoản cá nhân độc nhất vô nhị. Thành phần quan trọng để cách làm này thành công là giấy chứng tử. Từ tháng 12, cộng đồng làm dịch vụ ngầm trên Facebook (tricker) truyền tai nhau cách đánh sập tài khoản cá nhân […]