Tiếng Lóng – Từ điển ngôn ngữ tuổi teen

Trong những cuộc “trà dư tửu hậu”, thỉnh thoảng mình thấy các bạn trẻ lâu lâu lại vê-ka-lờ, cờ-cờ-mờ-nờ-rờ, sờ-mờ-lờ… Đối với thế hệ 9x

Read More