Tag Archives: Thích Tiến Đạt

Đức Phật nói: “Ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”

Đạo Phật

Phật giáo đòi hỏi tin bằng trí tuệ, tin bằng thực nghiệm, không tin qua tuyên truyền, mê tín dị đoan. Vụ việc ở chùa Ba Vàng đang làm mất lòng tin của nhiều người. Nhân sự kiện này, chúng tôi tìm gặp Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Trụ trì chùa Đại Từ Ân (Hà […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)