Tag Archives: kinh tế

GDP các nước Đông Nam Á năm 2018, Việt Nam “tăng hạng”

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF – International Monetary Fund) vừa công bố con số GDP của các nước Đông Nam Á trong năm 2018, có một vài thay đổi nhẹ. Thứ tự theo GDP (đơn vị: tỉ USD): 1. Indonesia (1075) 2. Thái Lan (484) 3. Malaysia (365) 4. Singapore (350) 5. Philippines (332) 6. Việt Nam (241) […]