Tag Archives: featured snippet

20181003 – Cộng tác viên đầu tiên, một tay viết content đỉnh của đỉnh

Feature Snippet - Cộng tác viên

Hôm nay đi “outsource” tuốt bên Q9 hết nguyên ngày, bỏ bê mấy cái task còn đang dang dở, nhưng đổi lại là nhận được một món quà vô cùng bất ngờ: đã deal thành công với cộng tác viên đầu tiên, một tay bút đỉnh của đỉnh về làm content chung với mình. “Đỉnh-của-đỉnh […]