Tag Archives: Đà Lạt

Đà Lạt để bạn check-in sống ảo không phải là Đà Lạt của chúng tôi!

Đà Lạt để bạn check-in sống ảo không phải là Đà Lạt của chúng tôi!

Thật ra là tự các bạn huyễn hoặc trong khi chẳng hiểu gì về Đà Lạt cả, rồi các bạn tự đến, tự vỡ mộng, tự thất vọng về Đà Lạt thôi. Chẳng Đà Lạt nào hay người Đà Lạt nào nghĩ về Đà Lạt, hiểu về Đà Lạt, sống với Đà Lạt như cái […]