Category Archives: Multimedia

Hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh để chụp hình, quay phim.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm để chỉnh sử hình ảnh, dựng phim, biên tập video.