ChatGPT sử dụng mô hình GPT-4 có khác gì so với GPT-3?

ChatGPT sử dụng mô hình GPT-4 có khác gì so với GPT-3?

GPT-4 và GPT-3 là hai phiên bản khác nhau của mô hình ngôn ngữ Generative Pre-trained Transformer do OpenAI phát triển. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa chúng một cách ngắn gọn và dễ hiểu:

GPT-4 hơn gì GPT-3?

  1. Kích thước mô hình: GPT-4 có nhiều tham số hơn GPT-3, giúp cải thiện khả năng học và hiểu ngôn ngữ của mô hình.
  2. Hiệu suất và chất lượng: GPT-4 đạt được hiệu suất và chất lượng cao hơn trong các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ so với GPT-3.
  3. Đa dạng hóa dữ liệu: GPT-4 có thể được huấn luyện với nguồn dữ liệu phong phú hơn, giúp mô hình hiểu và xử lý các ngôn ngữ, chủ đề và văn hóa khác nhau tốt hơn.
  4. Ứng dụng: GPT-4 có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực hơn so với GPT-3, từ trả lời câu hỏi, tổng hợp văn bản, dịch thuật, hỗ trợ trò chuyện, đến các tác vụ phức tạp hơn như viết mã lập trình hoặc phân tích dữ liệu.
  5. Giảm thiểu độ chệch và độc hại: GPT-4 có thể tập trung vào việc giảm thiểu độ chệch và độc hại trong mô hình hơn so với GPT-3, nhằm cải thiện đạo đức và tính bền vững của công nghệ AI.

GPT-4-32K khác gì GPT-4-8K?

GPT-4-32K và GPT-4-8K là hai phiên bản của GPT-4 với kích thước từ điển khác nhau. Sự khác biệt chính giữa chúng là số lượng token (từ vựng) mà mô hình sử dụng:

  • GPT-4-32K: Mô hình sử dụng 32.000 token (từ vựng) trong từ điển.
  • GPT-4-8K: Mô hình sử dụng 8.000 token (từ vựng) trong từ điển.

GPT-4-8K có từ điển nhỏ hơn so với GPT-4-32K, do đó nó tiết kiệm hơn về chi phí tính toán và bộ nhớ. Tuy nhiên, với từ điển nhỏ hơn, GPT-4-8K có thể không đạt được chất lượng và hiệu suất tốt như GPT-4-32K trong một số tác vụ ngôn ngữ, đặc biệt là khi xử lý các từ hiếm gặp hoặc chuyên ngành.

Tóm lại

ChatGPT sử dụng mô hình GPT-4 sẽ “thông minh” hơn, giải đáp được nhiều vấn đề phức tạp hơn so với sử dụng mô hình GPT-3.

Chân Đất Blog đang tích hợp ChatGPT cho người dùng có thể sử dụng Miễn Phí ở đây:
https://chandat.net/chatgpt-mien-phi/


❥❥❥ FOLLOW Chân Đất & Cóc:
📚 Chân Đất Blog: chandat.net
💻 Chân Đất Channel: youtube.com/@chandatvn
🤝 Chân Đất Bang: fb.com/groups/chandatbang
🤝 Chân Đất Fanpage: fb.com/chandatpage
🛒 Chân Đất Shop: chandat.net/shop
🤖 Chân Đất Discord: chandat.net/dsc
🐸 Facebook Cóc Admin: fb.com/luckyluke1080
🐸 Nhà Của Cóc: youtube.com/@nhacoc
📧 Email liên hệ: admin@chandat.net
🎁 Chân Đất Shop:
Dịch vụ 5 sao, bảo hành chu đáo
Youtube Premium: chandat.net/yt
MS Office 365: chandat.net/365
Canva Pro: chandat.net/cv
ChatGPT Plus: chandat.net/gpt
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn xuân thiện
nguyễn xuân thiện
11 months ago

Climbing Resistance ngĩa là gì?