Chân Đất Blog Blog

0

Tam quốc ngoại truyện (p2)

Tam quốc diễn nghĩa ngoại truyện Tác giả : Tạ Mỹ Sinh Truyện 4 : Lại nói về Hoa Đà.. Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời, bèn gọi...

0

Tam quốc ngoại truyện (p1)

Tam quốc diễn nghĩa ngoại truyện Tác giả : Tạ Mỹ Sinh Truyện 1 : Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô...

0

[Funny] Bất bình đẳng giới

Ngày lên 7 tuổi, tôi xin bố cho đi dã ngoại với lớp, bố nói: “Hỏi mẹ mày ấy. Bả cho thì đi”. Khi lên 8 tuổi, lớp tôi tổ chức cắm trại, cho...

0

Họp lớp …

HỌP LỚP Sau khi tốt nghiệp: – 5 năm sau: đã kết hôn ngồi 1 bàn, chưa kết hôn ngồi 1 bàn – 10 năm sau: có con ngồi 1 bàn, chưa có con...